Om forfatteren

PeKå Englund (f. 1968) deler sin tid mellom Örebro og Stockholm. Han arbeider som journalist og forretningsutvikler innen mediebransjen.

 

Han valgte journalistyrket fordi det var en fin måte å kunne skrive på, samtidig som han kunne holde sitt løfte om å aldri bli forfatter som sin eksentriske morfar, som begynte på en roman da han var ung, og siden arbeidet med det samme mesterverket helt til han døde – uten å bli ferdig. Nå har PeKå brutt det løftet.

Bøker av PeKå Englund